Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

Postal forms

Placat fra General-Postamt d. 21.11.1803 vedr. nye posttakster til/fra Svendborg, samt oprettelse af en ny Brevpost mellem Svendborg og Faaborg. Ca. 45x35 cm monteret i ramme. Mindre rift i bunden.

1803 - Denmark5700 - Cover

Placat fra General-Postamt d. 21.11.1803 vedr. nye posttakster til/fra Svendborg, samt oprettelse af en ny Brevpost mellem Svendborg og Faaborg. Ca. 45x35 cm monteret i ramme. Mindre rift i bunden.
Lot: 614

More
Taxt for Færgefarten imellem Middelfart og Snoghøj, samt imellem Fredericia og Strib. Dateret Generalpost-directionen d. 18.7.1818. Folder.

1818 - Denmark5500 - Cover

Taxt for Færgefarten imellem Middelfart og Snoghøj, samt imellem Fredericia og Strib. Dateret Generalpost-directionen d. 18.7.1818. Folder.
Lot: 615

More
1845. Passager-Billet for den kgl. Brev- og Personpost imellem Kjøbenhavn og Hamburg fra Kjøbenhavn d. 8.6. 1845 for rejse mellem Kjøbenhavn og Korsør. Betalt 6 Rdl og 20 sk. Kraftig fold.

1845 - Denmark1000 - Cover

1845. Passager-Billet for den kgl. Brev- og Personpost imellem Kjøbenhavn og Hamburg fra Kjøbenhavn d. 8.6. 1845 for rejse mellem Kjøbenhavn og Korsør. Betalt 6 Rdl og 20 sk. Kraftig fold.
Lot: 616

More
“Passager-Billet” til indvendig plads med Posten fra Frederiksborg til Slangerup d. 8.7.1876. Pris 1,20 kr. Fra 1864 til 1902 var der daglig Brev- Pakke- og Personpost mellem Frederiksborg og Frederikssund over Slangerup. Flot billet fra Øre-perioden. Daka 5000,-

1876 - Denmark3400 - Cover

“Passager-Billet” til indvendig plads med Posten fra Frederiksborg til Slangerup d. 8.7.1876. Pris 1,20 kr. Fra 1864 til 1902 var der daglig Brev- Pakke- og Personpost mellem Frederiksborg og Frederikssund over Slangerup. Flot billet fra Øre-perioden. Daka 5000,-
Lot: 617

More
Postbevis fra Kjøbenhavns Pakkepostcontoir - trykt af Berlingske Bogtrykkeri - for pakke med angivet værdi 50 Rdl. d. 23.2.1849 til Tönningen. Betalt Porto 27 RBS, Gebyr 14 RBS og for lak 3 RBS. Dekorativ.

1849 - Denmark1000 - Cover

Postbevis fra Kjøbenhavns Pakkepostcontoir - trykt af Berlingske Bogtrykkeri - for pakke med angivet værdi 50 Rdl. d. 23.2.1849 til Tönningen. Betalt Porto 27 RBS, Gebyr 14 RBS og for lak 3 RBS. Dekorativ.
Lot: 618

More
Kvittering fra Randers Postcontoir d. 23.3.1859 for  værdibrev sendt med kgl. pakkepost med damskibet “Randers” til Kjøbenhavn. Noteret: “Afgaar for Afs. Risico i Tilfælde af Søskade”. Fraskrivelse af ansvar kan have forbindelse med vintersejlads.

1859 - Denmark8900 - Cover

Kvittering fra Randers Postcontoir d. 23.3.1859 for værdibrev sendt med kgl. pakkepost med damskibet “Randers” til Kjøbenhavn. Noteret: “Afgaar for Afs. Risico i Tilfælde af Søskade”. Fraskrivelse af ansvar kan have forbindelse med vintersejlads.
Lot: 619

More
Kvittering fra Brevsamlingsstedet i Karrebæksminde d. 18.10.1868 for pakke med første afgående kgl. post til Kjærkerup pr. Slagelse. Karrebæksminde blev oprettet pr. 1.11.1865 og ændret til postekspedition med eget stempel i 1877. Sjælden formular.

1868 - Denmark4736 - Cover

Kvittering fra Brevsamlingsstedet i Karrebæksminde d. 18.10.1868 for pakke med første afgående kgl. post til Kjærkerup pr. Slagelse. Karrebæksminde blev oprettet pr. 1.11.1865 og ændret til postekspedition med eget stempel i 1877. Sjælden formular.
Lot: 620

More
Fortrykt Landpostbud kvittering dateret d. 26.5.1870 for værdibrev med 24 rd. 48 sk. fra Høve til Slagelse modtaget af Landpostbud E. Nielsen. Porto 13 sk. + 2 sk. iflg. Loven af 11. Marts 1851 §6. Sjælden.

1870 - Denmark4261 - Cover

Fortrykt Landpostbud kvittering dateret d. 26.5.1870 for værdibrev med 24 rd. 48 sk. fra Høve til Slagelse modtaget af Landpostbud E. Nielsen. Porto 13 sk. + 2 sk. iflg. Loven af 11. Marts 1851 §6. Sjælden.
Lot: 621

More
1881. Fortrykt blågrøn Postbevis for afsendt pakke fra Ærøeskiøbing Postexpedition d. 20.8.1881 til Køben-havn. Liniestempel: ÆRØESKIØBING.

1881 - Denmark5970 - Cover

1881. Fortrykt blågrøn Postbevis for afsendt pakke fra Ærøeskiøbing Postexpedition d. 20.8.1881 til Køben-havn. Liniestempel: ÆRØESKIØBING.
Lot: 623

More
4 øre Tofarvet på Modtagelsesbevis - Formular Nr. 4 - for anbefalet lokalbrev stemplet Kjøbenhavn Ø. d. 24.4. 1898. Sjælden formular.

1898 - Denmark1000 - Cover - 23B

4 øre Tofarvet på Modtagelsesbevis - Formular Nr. 4 - for anbefalet lokalbrev stemplet Kjøbenhavn Ø. d. 24.4. 1898. Sjælden formular.
Lot: 624

More
Postsag med forespørgsel om adresse - F. Form. Nr. 8 (17/2 17) - fra Odense d. 9.9.1918 til Kjøbenhavn. Tilbagesendt med Afsenders Erklæring frankeret med 10 øre Chr. X (defekt) stemplet Kjøbenhavn d. 10.9.1918.

1918 - Denmark5000 - Cover - 69

Postsag med forespørgsel om adresse - F. Form. Nr. 8 (17/2 17) - fra Odense d. 9.9.1918 til Kjøbenhavn. Tilbagesendt med Afsenders Erklæring frankeret med 10 øre Chr. X (defekt) stemplet Kjøbenhavn d. 10.9.1918.
Lot: 626

More
25 øre Karavel (4) annulleret med kontorstempel ved Kjøbenhavns Overpostmesterembede som gebyr for Postfuldmagt - A. Form. Nr. 4001 (18/3 1925). - dateret d. 27.1928. Tidlig formular. Rifter.

1928 - Denmark1000 - Cover - 171

25 øre Karavel (4) annulleret med kontorstempel ved Kjøbenhavns Overpostmesterembede som gebyr for Postfuldmagt - A. Form. Nr. 4001 (18/3 1925). - dateret d. 27.1928. Tidlig formular. Rifter.
Lot: 627

More
Ufrankeret postsagskuvert Formular Nr. 19 “Mandat de poste international” sendt anbefalet fra Kjøbenhavn d. 6.11.1896 til Eslöf, Sverige. På bagsiden lukkeoblat fra Kiøbehavns Overpostmesterembede Brevpostkontoret.

1896 - Denmark1000 - Cover

Ufrankeret postsagskuvert Formular Nr. 19 “Mandat de poste international” sendt anbefalet fra Kjøbenhavn d. 6.11.1896 til Eslöf, Sverige. På bagsiden lukkeoblat fra Kiøbehavns Overpostmesterembede Brevpostkontoret.
Lot: 629

More
40 øre Chr. X på anbefalet lokalbrev i Kolding d. 10.4. 1945. Retur via Returpostkontoret og tilbagesendt fra København V d. 13.4.1945 i fortrykt kuvert - formular Kv. 6070 (4-44) - til Vejle Amts Kredskontor i Kolding. Meget sjælden sammenhængende enhed.

1945 - Denmark6000 - Cover - 280

40 øre Chr. X på anbefalet lokalbrev i Kolding d. 10.4. 1945. Retur via Returpostkontoret og tilbagesendt fra København V d. 13.4.1945 i fortrykt kuvert - formular Kv. 6070 (4-44) - til Vejle Amts Kredskontor i Kolding. Meget sjælden sammenhængende enhed.
Lot: 630

More
1d Victoria på brevkort fra Catford d. 13.2.1897 til Kjøge, Danmark - forsøgt i Korsør og returneret med 2-sproget etiket “Ubekjendt” og britisk returstempel.

1897 - Denmark4600 - Cover

1d Victoria på brevkort fra Catford d. 13.2.1897 til Kjøge, Danmark - forsøgt i Korsør og returneret med 2-sproget etiket “Ubekjendt” og britisk returstempel.
Lot: 635

More
Fransk 10 c. på julekort fra Paris d. 23.12.1905 til København, Danmark. Retur til Frankrig med 2-sproget etiket “Flyttet hvorhen vides ikke.”. Opfrankeret med 10 c. og genfremsendt fra Paris d. 5.1.1905 til den korrekte adresse i København, Danmark. Dekorativ forsendelse.

1905 - Denmark1000 - Cover

Fransk 10 c. på julekort fra Paris d. 23.12.1905 til København, Danmark. Retur til Frankrig med 2-sproget etiket “Flyttet hvorhen vides ikke.”. Opfrankeret med 10 c. og genfremsendt fra Paris d. 5.1.1905 til den korrekte adresse i København, Danmark. Dekorativ forsendelse.
Lot: 636

More
Norsk 5 øre Posthorn på Polhavet brevkort annulleret Polhavet d. 13.9.1918 og sidestemplet igen i 1924 til København, Danmark. Retur som ubekendt med 2-sproget returetiket - J. Form No. 32 (2/6 22) - “Flyttet, hvorhen vides ikke”. Dekorativ forsendelse.

1918 - Denmark1000 - Cover - 55B

Norsk 5 øre Posthorn på Polhavet brevkort annulleret Polhavet d. 13.9.1918 og sidestemplet igen i 1924 til København, Danmark. Retur som ubekendt med 2-sproget returetiket - J. Form No. 32 (2/6 22) - “Flyttet, hvorhen vides ikke”. Dekorativ forsendelse.
Lot: 637

More
Engelsk 1½d George V på brevkort fra London d. 18.7. 1934 til poste restante i Neksø, Bornholm. Retur med 2-sproget etiket “Ikke afhentet” via Returpostkontoret og forespurgt i København.

1934 - Denmark3730 - Cover

Engelsk 1½d George V på brevkort fra London d. 18.7. 1934 til poste restante i Neksø, Bornholm. Retur med 2-sproget etiket “Ikke afhentet” via Returpostkontoret og forespurgt i København.
Lot: 638

More
Tysk 40 mk. infla udg. på underfrankeret brevkort fra Lübeck d. 7.3.1923 til Charlottenlund. Udtakseret i porto med 7 øre og 25 øre Chr. X Porto-provisorium stemplet Charlottenlund d. 12.3.1923 og returneret med 2-sproget returetiket “Modtagelse Nægtet”. Noget slidt.

1923 - Denmark2920 - Cover - P 3, P 6

Tysk 40 mk. infla udg. på underfrankeret brevkort fra Lübeck d. 7.3.1923 til Charlottenlund. Udtakseret i porto med 7 øre og 25 øre Chr. X Porto-provisorium stemplet Charlottenlund d. 12.3.1923 og returneret med 2-sproget returetiket “Modtagelse Nægtet”. Noget slidt.
Lot: 640

More
15 øre Chr. X på brevkort fra Odense d. 23.3.1948 til København. Påsat etiket - F.402 (8/46 A8) - “Meddelelse fra Posthuset. Forsendelsen er forsinket, fordi der er anført forkert Postdistrikt” fra København V postkontor.

1948 - Denmark5000 - Cover - 275

15 øre Chr. X på brevkort fra Odense d. 23.3.1948 til København. Påsat etiket - F.402 (8/46 A8) - “Meddelelse fra Posthuset. Forsendelsen er forsinket, fordi der er anført forkert Postdistrikt” fra København V postkontor.
Lot: 641

More
25 øre Bølgelinie og 4,75 kr. Nationalmuseet på brev stemplet Farum d. x.8.1992 til Ballerup. Påsat etiket: “Dette brev har været uretmæssigt tilbageholdt af en af vore medarbejdere, som nu er afskediget. Vi beklager meget. Venligst Ballerup Postkontor”.

1992 - Denmark2750 - Cover - 952, 1009

25 øre Bølgelinie og 4,75 kr. Nationalmuseet på brev stemplet Farum d. x.8.1992 til Ballerup. Påsat etiket: “Dette brev har været uretmæssigt tilbageholdt af en af vore medarbejdere, som nu er afskediget. Vi beklager meget. Venligst Ballerup Postkontor”.
Lot: 642

More