Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1952 - Denmark

Dansk Handels- og Kontormedhjælper Forbund 9,25 kr. / "Forhøjet 1,00" mærke (2) og 25 øre K.K.L. provisorium (2) på kvittering for febr. og marts 1952.

Lot: 286338
DKK 75.00