Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1921 - Denmark - P 6 - 1000

Amerikansk 5 cents Wshington (defekt) på underfrankeret brev fra Boston d. 7.6.1921 til Komiteen til Belysning af Statsmonopoler i København. Udtakseret i porto med 25 øre Porto-provisorium stemplet København d. 22.6.1921. 2 arkivhuller.

Lot: 292063
DKK 75.00