Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1833 - Denmark

"Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste" af Christian Molbech. 1. udg. samlet i et bind med 700+732 sider. Ryg forstærket med papirtape.

Lot: 600974
DKK 400.00