Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1913 - Slesvig - 6200

5 pfg. Germania på brevkort sendt fra sønderjysk sømand ombord på slagskibet SMS "König Albert" i Danzig d. 8.9.1913 til Gjenner Strand pr. Apenrade.

Lot: 301277
DKK 100.00