Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1960 - Denmark - 337 - 9400

30 øre Fr. IX på brev fra København til Oberstløjtnant E. P. Willumsen, Flyvestation Ålborg, Ålborg - adresse korrigeret med liniestempel "Nørresundby".

Lot: 311574
DKK 75.00