Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1812 - Denmark

1812. Tjenstebrev pr. feldpost estafette fra Holst. Inf. Regt. dateret i København d. 2.3.1812 til Itzehoe, eftersendt til Ahrensburg. På bagsiden laksegl: Holsteenske Infanterie Regiment. Flere portopåtegninger.

Lot: 342181
DKK 750.00