Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1895 - Denmark - 1000

Skrivelse fra Generaldirektoratet for Postvæsnet i Kjøbenhavn d. 9.2.1895 vedr. manglende opkrævning af opkrævningsbeløb for pakke fra Tyskland til Aarhus. Beløbet er siden blevet opkrævet og sendes til afsenderen på postanvisning.

Lot: 223951
DKK 60.00