Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1922 - Denmark - 124, P 8 - 1000

10 øre Bølgelinie på lokalbrev fra Rigshospitalet i Kjøbenhavn d. 11.1.1922 til Hellerup - eftersendt til Horsens og udtakseret i porto med 10 øre "SF"-portoprovisorium stemplet Horsens d. 24.1.1922 og returneret som ubekendt med lukkeoblater fra Horsens Postkontor.

Lot: 251509
DKK 150.00