Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

We buy

Postfriske danske frimærker købes.

Vi har til stadighed et stort behov for at købe postfriske danske frimærker til frankering, så vores
firmapost med varer kan blive frankeret med spændende frimærker.

Porto købes til priser afhængig af frimærkernes pålydende værdi:

For pålydende værdier på 10 kr. og mere

-

Indkøbspris = 40% af pålydende værdi

For pålydende værdier på 5,00-9,75 kr.

-

Indkøbspris = 30% af pålydende værdi

For pålydende værdier på 1,00-4,75 kr.

-

Indkøbspris = 20% af pålydende værdi

For pålydende værdier på 0,05-0,95 kr.

-

Indkøbspris = 10% af pålydende værdi

Usorterede partier – fx årsmapper

-

Indkøbspris = 25% af pålydende værdi

Billed-/Motivmærker (- Rigsvåben) 11-24 kr.

-

Indkøbspris = 50% af pålydende værdi

Billed-/Motivmærker (- Rigsvåben) fra 25 kr.

-

Indkøbspris = 60% af pålydende værdi

Ring eller skriv og fortæl hvad du kan tilbyde. Postfriske danske frimærker kan også – efter aftale –
benyttes som hel eller delvis betaling af køb på www.stamps.dk.


Fyns Frimærke Service                                                           Tlf. 62632424
Højdevangen 2                                                                        E-mail: stamps@stamps.dk
5672 Broby                                                                              Web:  www.stamps.dk