Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

Denmark - 1000

Tjenestebrev til Major, Divisionskvartermester von Steinmann i Kiøbenhavn. På bagsiden stort laksegl fra "Slesvig Holstenske General Commando". Peter Frederik von Steinmann blev udnævnt til major i 1813 og oberstløjtnant i 1824.

Lot: 298254
DKK 300.00