Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1979 - Denmark

"Danske Breve", Bind I & II af Jørgen Godtfredsen & Jesper Haff. Gennem illustreret håndbog og katalog over danske breve. Bind I: Forsendelsesarter og Portotakster, Bind II: Vurderingsprincipper og Katalogisering. Udgivet af Aarhus Frimærkehandel 1979. 229 & 175 sider.

Lot: 601908
DKK 75.00