Log ind på din konto

Velkommen tilbage. Login for at komme i gang

Gendannelse af adgangskode

Glemt din adgangskode?
Bare rolig, vi kan håndtere det

Slesvig

Genforeningen 1920 af Steffen Riis. 2-bindsværk: Vi vil hjem, hjem til Danmark (320 sider) om begivenhederne i Sønderjylland i perioden 10. januar til 15. juni 1920 og Genforeningsfesterne juli 1920 (270 sider) som startede i København d. 9. juli og fortsatte med kongens ridt over grænsen ved Frederikshøj, de senere besøg i de sønderjyske byer og Genforeningsfesten på Dybbøl Banke. Begge bind er rigt illustreret med omkring 950 billeder - heraf 400 gamle postkort. Et fantastisk bogværk. *** Ved forsendelse til udlandet tillægges porto særskilt / When shipped to foreign countries additional postage is invoiced separately. ***

2020 - Slesvig Ny Litteratur

"Genforeningen 1920" af Steffen Riis. 2-bindsværk: "Vi vil hjem, hjem til Danmark" (320 sider) om begivenhederne i Sønderjylland i perioden 10. januar til 15. juni 1920 og "Genforeningsfesterne juli 1920" (270 sider) som startede i København d. 9. juli og fortsatte med kongens ridt over grænsen ved Frederikshøj, de senere besøg i de sønderjyske byer og Genforeningsfesten på Dybbøl Banke. Begge bind er rigt illustreret med omkring 950 billeder - heraf 400 gamle postkort. Et fantastisk bogværk. *** Ved forsendelse til udlandet tillægges porto særskilt / When shipped to foreign countries additional postage is invoiced separately. ***
Lot: 601286-6

Info
Slagtebænk Dybbøl - 18. april 1864 af Tom Buk-Swienty. Illustreret 397 sider. Dokumentarisk beretning om Danmarks krig mod to tyske stormagter, Prøjsen og Østrig i 1864 - om vejen til Dybbøl og det politiske spil i København og Berlin under krigen. Men først og fremmest om de soldater, officerer, feltlæger og krigskorrespondenter, der oplevede krigen og det blodige slag.

2008 - DanmarkLitteratur

"Slagtebænk Dybbøl - 18. april 1864" af Tom Buk-Swienty. Illustreret 397 sider. Dokumentarisk beretning om Danmarks krig mod to tyske stormagter, Prøjsen og Østrig i 1864 - om vejen til Dybbøl og det politiske spil i København og Berlin under krigen. Men først og fremmest om de soldater, officerer, feltlæger og krigskorrespondenter, der oplevede krigen og det blodige slag.
Lot: 601143

Info
En sønderjysk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen af K. Tastesen. Egne oplevelser som soldat på både øst- og vestfronten, samt flugt som grænseoverløber til Danmark. 78 sider. Slidt i omslag.

1923 - SlesvigLitteratur

"En sønderjysk Soldats Oplevelser under Verdenskrigen" af K. Tastesen. Egne oplevelser som soldat på både øst- og vestfronten, samt flugt som grænseoverløber til Danmark. 78 sider. Slidt i omslag.
Lot: 601144

Info
Vort Grænsespørgsmål. Indledningsforedrag ved Valdm. J. Hersløf ved Møde i Fredericia d. 10.12.1919 imellem sønderjydske og kongerigske Danske. 18 sider.

1919 - SlesvigLitteratur

"Vort Grænsespørgsmål". Indledningsforedrag ved Valdm. J. Hersløf ved Møde i Fredericia d. 10.12.1919 imellem sønderjydske og kongerigske Danske. 18 sider.
Lot: 601118

Info
Skildringer fra den Slesvigske krig, uddrag af en dagbog ved Fr. Hammerich. 198 sider + 3 landkort.

1849 - SlesvigLitteratur

"Skildringer fra den Slesvigske krig", uddrag af en dagbog ved Fr. Hammerich. 198 sider + 3 landkort.
Lot: 601124

Info
Slesvigske Tilstande og Stemninger under den tydske Besættelse 1864, en dagbog af M. Mørk Hansen 187 sider.

1865 - DanmarkLitteratur

"Slesvigske Tilstande og Stemninger under den tydske Besættelse 1864", en dagbog af M. Mørk Hansen 187 sider.
Lot: 601125

Info
Fra slesvigsk Fattigvæsens Fortid af M. H. Nielsen. Skrift nr. 4 udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, 193 sider. Omhandler i det væsentlige perioden 1736 til 1864.

1943 - DanmarkLitteratur

"Fra slesvigsk Fattigvæsens Fortid" af M. H. Nielsen. Skrift nr. 4 udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, 193 sider. Omhandler i det væsentlige perioden 1736 til 1864.
Lot: 601089

Info
Fra ottende Brigade af Wilhelm Dinesen. 80 sider. Erindringer om træfningerne ved Dybbøl i 1864, hvor Wilhelm Dinesen deltog som ung løjtnant i den danske hær.

1945 - SlesvigLitteratur

"Fra ottende Brigade" af Wilhelm Dinesen. 80 sider. Erindringer om træfningerne ved Dybbøl i 1864, hvor Wilhelm Dinesen deltog som ung løjtnant i den danske hær.
Lot: 601142

Info
Meddelelser om Begivenhederne i Slesvig siden den preussisk-østerrigske Invasion. 205 sider samtidig kildesamling. Bl.a. med fortegnelse over fjernede embeds- og bestillingsmænd.

1864 - SlesvigLitteratur

Meddelelser om Begivenhederne i Slesvig siden den preussisk-østerrigske Invasion". 205 sider samtidig kildesamling. Bl.a. med fortegnelse over fjernede embeds- og bestillingsmænd.
Lot: 601128

Info
En, Nordsøen og Østersøen forbindende, for større Skibe skikket, Kanal igjennem Hertugdømmet Slesvig. Samling af skrivelser vedr. en planlagt kanal. 36 sider.

1859 - SlesvigLitteratur

"En, Nordsøen og Østersøen forbindende, for større Skibe skikket, Kanal igjennem Hertugdømmet Slesvig". Samling af skrivelser vedr. en planlagt kanal. 36 sider.
Lot: 601127

Info
Mindefesten paa Assens Kirkegaard den 6te Juli 1851, hæfte på 24 sider. Udgivelsen af nærværende lille Beretning, hvorom der fra flere Sider er yttret Ønske, er bleven forhalet ved nogle tilfældige Omstændigheder. Det var paatænkt, at lade den ledsage med en Afbildning af Mindestøtten, hvilket imidlertid maatte opgives, da det mødte adskillige Vanskeligheder og i ethvert Tilfælde havde forhøiet Omkostningerne. Det ved Salget muligt udkommende Netto-Overskud vil blive anvendt i patriotisk Øiemed. Assensm den 12te September 1851.

1851 - Danmark5610 - Litteratur

"Mindefesten paa Assens Kirkegaard den 6te Juli 1851", hæfte på 24 sider. "Udgivelsen af nærværende lille Beretning, hvorom der fra flere Sider er yttret Ønske, er bleven forhalet ved nogle tilfældige Omstændigheder. Det var paatænkt, at lade den ledsage med en Afbildning af Mindestøtten, hvilket imidlertid maatte opgives, da det mødte adskillige Vanskeligheder og i ethvert Tilfælde havde forhøiet Omkostningerne. Det ved Salget muligt udkommende Netto-Overskud vil blive anvendt i patriotisk Øiemed. Assensm den 12te September 1851".
Lot: 601122

Info
Til Kamp, Til Kamp - En sønderjysk soldate oplevelser under verdenskrigen af Peter Poulsen. 118 sider. Slidt eksemplar.

1924 - DanmarkLitteratur

"Til Kamp, Til Kamp - En sønderjysk soldate oplevelser under verdenskrigen" af Peter Poulsen. 118 sider. Slidt eksemplar.
Lot: 600944

Info
Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender, bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864. G. Japsen 1890, Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 52. 214 sider bl.a. illustreret med gamle postkort fra Skærbæk og Rømø.

1980 - Danmark6780 - Litteratur

"Pastor Jacobsen fra Skærbæk og hans foretagender", bidrag til det tyske mindretals historie efter 1864. G. Japsen 1890, Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 52. 214 sider bl.a. illustreret med gamle postkort fra Skærbæk og Rømø.
Lot: 600261

Info