Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1878 - Denmark - 4863

Ufrankeret Befalet Indberetning mærket N.P. fra sognefogeden i Torkildstrup med lapidar Roeskilde d. 27.3.1878 til Leire Herreds Kontor i Roskilde. Udtakseret i "8" øre enkeltporto.

Lot: 354737
DKK 125.00