Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1982 - Denmark - 750 - 9800

1,80 kr. brun Dr. Margrethe samt gigt- og vanføreforeningerns mærke på postkort fra Hjørring d. 16.12.1982 til Egaa. Modtageren ubekendt efter adressen.

Lot: 121118
DKK 45.00