Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1899 - Denmark

Post-Anmeldelse om ankomne Sager - Formular Nr. 39 a - med liniestempel RYOMGAARD for ankommen pakke med postopkrævning 4 kr. 74 øre fra Randers til Nimtofte d. 12.4.1899. Kvitteret ved Nimtofte brevsamlingssted d. 24.4.1899.

Lot: 392619
DKK 200.00