Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

1915 - Denmark - 69 - 1000

10 øre Chr. X på brevkort fra Kjøbenhavn d. 23.12.1915 til sønderjysk krigsfange, Ludvig Elsberg, PoW Camp Stobs, Scotland. Sort lokalt lejrcensurstempel P.O.W.Camp / P.C. / * Stobs *. Skrevet på dansk.

Lot: 371038
DKK 400.00