Sign in to your account

Welcome back. Login to get started

Password Recovery

Forgot your Password?
Don't worry we can deal with it

Italian Territorys

Ilatiensk Libyen. 50 c. og 50 c. Provisorium på luftpostbrev fra Tripoli d. 10.5.1941 tiol Rom, Italien. På bagsiden ilatiensk feltpostafsender: Posta Militare  Ae7 fra Aeroporto N.1.

1941 - Italienske kolonierCover

Ilatiensk Libyen. 50 c. og 50 c. Provisorium på luftpostbrev fra Tripoli d. 10.5.1941 tiol Rom, Italien. På bagsiden ilatiensk feltpostafsender: Posta Militare Ae7 fra Aeroporto N.1.
Lot: 323829

More
Rhodos. 50 c. (2) på luftpostbrev med militær afsender fra Rodi d. 31.8.1938 til Bolzano, Italien.

1938 - Italienske kolonierCover

Rhodos. 50 c. (2) på luftpostbrev med militær afsender fra Rodi d. 31.8.1938 til Bolzano, Italien.
Lot: 301728

More
Italiensk Libia. 25 c. og 75 c. på luftpostbrev fra Bengazi d. 21.5.1937 til Napoli.

Italienske kolonierCover

Italiensk Libia. 25 c. og 75 c. på luftpostbrev fra Bengazi d. 21.5.1937 til Napoli.
Lot: 301727

More
Libia. 75 c. på brevkort fra Tripoli d. 28.5.1936 til Berlin, Tyskland.

1936 - Italienske kolonierCover

Libia. 75 c. på brevkort fra Tripoli d. 28.5.1936 til Berlin, Tyskland.
Lot: 282724

More
Libia. 25 c. (par) og 50 c. Provisorium på luftpostbrev fra Tripoli d. x.7.1941 til Italien. Åbnet af italiensk censur.

1941 - Italienske kolonierCover

Libia. 25 c. (par) og 50 c. Provisorium på luftpostbrev fra Tripoli d. x.7.1941 til Italien. Åbnet af italiensk censur.
Lot: 282725

More